למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
לתורמים באמצעות צק או העברה: ניתן לשלוח צק ע"ש "חסד ומרפא", למשרדנו: נורדאו 8, רחובות, מיקוד 7620604.
או להפקידו ישירות לאחד החשבונות ע"ש "חסד ומרפא"
בנק הבינלאומי רח הרצל 188 רחובות .סניף 29, רחובות, מס חשבון 409-845-191

לתרומות באשראי ניתן להתקשר למשרדי החברה: 08-949-5080 בין השעות 9:00-17:00

להפקדות מחו"ל מספרנו:IBAN: IL260310-290-000-000-845191

לתרומה באמצעות הוראת קבע יש להדפיס את טופס הוראת קבע הרצ"ב
יש למלא בו את הפרטים הדרושים, ולהחתימו ע"י הבנק  ולשולחו למשרדי "חסד ומרפא" נורדאו 8, רחובות, מיקוד 7620604.